Home Voertuigen Algemene Huurvoorwaarden Stel hier uw vraag Contact Verkoop
© autoverhuur Harry Geelen 2018.5

Algemene Huurvoorwaarden

-Alle prijzen zijn excl. brandstof, alle voertuigen worden met volle tank geleverd. Het gehuurde voertuig dient met volle tank retour gebracht te worden. - Bestuurder/huurder dient ingeschreven te staan in een Nederlandse gemeente. -Wij zullen een foto kopie van zowel rijbewijs ,paspoort of id kaart en bankpas / creditcard maken. -Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn voor eigen rekening. -Beschikkingen ( bekeuringen), inclusief behandelingskosten  komen voor rekening van de huurder/ bestuurder. -Alle voertuigen verkeren in goede conditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan, dan zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar, in veel gevallen en buiten openingstijden kunt u het beste direct contact opnemen met ANWB alarmcentrale. Pechhulp via ANWB voorwaarden. -Huurder/bestuurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij het niet nakomen van deze verplichting worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,00 -Taxi autoverhuur Harry Geelen behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren zonder opgaaf van reden. -Bovenhoofdse schades komen ten aller tijden geheel voor rekening huurder / bestuurder -Al onze voertuigen passen NIET in parkeergarages. -Bij schade waarbij sprake is van drank- of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag, en komen dus geheel voor rekening van de huurder. De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing. -Bij diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij niet bekend is, wordt de huurder verzocht direct aangifte te doen bij de politie en het politierapport met het schadeformulier per omgaande aan de verhuurder toe te sturen. - De huurder is in het bezit van een volledig en geldig Nederlands rijbewijs. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt. - De huurder is ten minste 12 maanden voorafgaand aan de huur in het bezit van een rijbewijs. de huurder is woonachtig in Nederland. - De huurder is en was in de 8 jaar voorafgaand aan de huur niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude. - De huurder is en was voorafgaand aan de huur niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door zijn schuld. - De huurder is en was in de 8 jaar voorafgaand aan huur niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze reden en ook geen aanvullende eisen gesteld. - De huurder gebruikt geen medicatie en heeft geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt. Taxi autoverhuur Harry Geelen en een eventuele verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en het verleden op het gebied van rijgedrag van de huurder te controleren door middel van databases van derden.   Als de huurder onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, heeft de huurder geen dekking op deze verzekering. Eventuele WA betalingen aan derden en/of casco betalingen aan de verhuurder zullen wij op de huurder verhalen. Ingeval van schadegeval en/of diefstal, verduistering of ontvreemding is huurder het eigen risico verschuldigd aan Taxi Autoverhuur Harry Geelen naast de verplichting tot volledige schadevergoeding die in een voorkomend geval op huurder rust
Algemene Huurvoorwaarden
Home Voertuigen Stel hier u vraag Contact Verkoop Voorwaarden
© autoverhuur Harry Geelen 2016.4

Algemene

Huurvoorwaarden

-Alle prijzen zijn excl. brandstof, alle voertuigen worden met volle tank geleverd. Het gehuurde voertuig dient met volle tank retour gebracht te worden. - Bestuurder/huurder dient ingeschreven te staan in een Nederlandse gemeente. -Wij zullen een foto kopie van zowel rijbewijs ,paspoort of id kaart en bankpas / creditcard maken. -Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn voor eigen rekening. -Beschikkingen ( bekeuringen), inclusief behandelingskosten  komen voor rekening van de huurder/ bestuurder. -Alle voertuigen verkeren in goede conditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan, dan zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar, in veel gevallen en buiten openingstijden kunt u het beste direct contact opnemen met ANWB alarmcentrale. Pechhulp via ANWB voorwaarden. -Huurder/bestuurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij het niet nakomen van deze verplichting worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,00 -Taxi autoverhuur Harry Geelen behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren zonder opgaaf van reden. -Bovenhoofdse schades komen ten aller tijden geheel voor rekening huurder / bestuurder -Al onze voertuigen passen NIET in parkeergarages. -Bij schade waarbij sprake is van drank- of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag, en komen dus geheel voor rekening van de huurder. De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing. -Bij diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij niet bekend is, wordt de huurder verzocht direct aangifte te doen bij de politie en het politierapport met het schadeformulier per omgaande aan de verhuurder toe te sturen. - De huurder is in het bezit van een volledig en geldig Nederlands rijbewijs. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt. - De huurder is ten minste 12 maanden voorafgaand aan de huur in het bezit van een rijbewijs. de huurder is woonachtig in Nederland. - De huurder is en was in de 8 jaar voorafgaand aan de huur niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude. - De huurder is en was voorafgaand aan de huur niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door zijn schuld. - De huurder is en was in de 8 jaar voorafgaand aan huur niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze reden en ook geen aanvullende eisen gesteld. - De huurder gebruikt geen medicatie en heeft geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt. Taxi autoverhuur Harry Geelen en een eventuele verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en het verleden op het gebied van rijgedrag van de huurder te controleren door middel van databases van derden.   Als de huurder onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, heeft de huurder geen dekking op deze verzekering. Eventuele WA betalingen aan derden en/of casco betalingen aan de verhuurder zullen wij op de huurder verhalen. Ingeval van schadegeval en/of diefstal, verduistering of ontvreemding is huurder het eigen risico verschuldigd aan Taxi Autoverhuur Harry Geelen naast de verplichting tot volledige schadevergoeding die in een voorkomend geval op huurder rust
0475-582176
Voorwaarden